Quá trình phóng vệ tinh của NASA
30/08/2017
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Nguồn tin: MONRE