Cục Viễn thám quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị
18/04/2022
Sáng ngày 15/4/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệu và triển khai Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Hội nghị được truyền trực tiếp đến điểm cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có điểm cầu Cục Viễn thám quốc gia. 

Điểm cầu họp trực tuyến Cục Viễn thám quốc gia

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Hội nghị được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan