Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/04/2022
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến ngày 22/4/2022. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm các đồng chí Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên Khối Hành chính Cục. Hội nghị cũng được kết nối tới các điểm cầu các đơn vị trực thuộc Cục.

Hội nghị nhằm quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13 này. Nước ta có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được chia thành 6 vùng kinh tế xã hội như sau: vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong đó, vùng ĐBSCL thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bao gồm 13 tỉnh (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp đó, các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, toàn vùng, từng địa phương trong vùng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; đồng thời phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước.

Điểm cầu họp trực tuyến Cục Viễn thám quốc gia

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan