Sử dụng dữ liệu viễn thám trong theo dõi sản xuất lúa
05/05/2022
Sử dụng dữ liệu viễn thám trong theo dõi sản xuất lúa, việc áp dụng công nghệ viễn thám sẽ giúp hoạt động giám sát lúa, quản lý rủi ro thiên tai và bảo hiểm cây trồng được minh bạch, hiệu quả hơn.

Trên thực tế, ngành sản xuất lúa ở Việt Nam thường phải đối mặt với nhiều rủi ro từ thiên tai, như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh. Vì vậy, bảo hiểm nông nghiệp vẫn được xem là giải pháp giúp cho người nông dân giảm thiểu rủi ro. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP tiếp tục hỗ trợ cho bảo hiểm nông nghiệp giúp nông dân đối mặt với thiên tai.

Theo ông An Văn Khanh – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác, bảo hiểm nông nghiệp là lĩnh vực rất mới tại Việt Nam và các công ty bảo hiểm đòi hỏi rất nhiều số liệu. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ viễn thám giúp hoạt động giám sát lúa, quản lý rủi ro thiên tai và bảo hiểm cây trồng được minh bạch, hiệu quả hơn cũng như mở ra cơ hội nhân rộng chương trình của Chính phủ.

Dự án giai đoạn 3 “Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm nông nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi” sử dụng tín hiệu vệ tinh vào theo dõi tình hình sản xuất lúa và bảo hiểm nông nghiệp đã triển khai thành công. Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực cho các đơn vị liên quan nhằm thực hiện chương trình bảo hiểm nông nghiệp và ứng dụng công nghệ viễn thám vào bảo hiểm cây trồng, bao gồm xây dựng quy trình và nâng cao năng lực cho các đơn vị liên quan.

Đây là dự án nằm trong Dự án toàn cầu của Chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ một số nước sản xuất lúa gạo trong khu vực, như Campuchia. Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Theo đó, giai đoạn 3 của dự án đã tập trung vào hai nội dung chính tích hợp hoàn toàn công nghệ thông tin vào hệ thống theo dõi và quản lý rủi ro thiên tai đồng thời hỗ trợ chương trình bảo hiểm lúa của Chính phủ.

Quá trình triển khai dự án, Công ty Sarmap (Thụy Sĩ) đã hỗ trợ kỹ thuật phía Việt Nam xử lý dữ liệu vệ tinh và Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (Philippines) giúp về kỹ thuật dự báo năng suất lúa. Bên cạnh đó, Công ty tái bảo hiểm Swisss Re (Thụy Sĩ) sẽ tư vấn bảo hiểm nông nghiệp trong quá trình thực hiện Dự án.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan