Thông tin gia hạn mời các nhà thầu đăng ký sơ tuyển cho hạng mục Thiết kế & xây dựng các hạng mục công việc sử dụng kinh phí từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ
11/05/2022
Thông tin gia hạn mời các nhà thầu đăng ký sơ tuyển cho hạng mục Thiết kế & xây dựng các hạng mục công việc sử dụng kinh phí từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ (Published Notice for Inviting tenders (NIT) for Expression of Interest (EOI) on CPP Portal of Government of India) đến 17:00 ngày 10 tháng 6 năm 2022

Mời các nhà thầu đăng ký sơ tuyển cho hạng mục Thiết kế & xây dựng các hạng mục công việc sử dụng kinh phí từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ theo chế độ EPC thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh” thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ sử dụng viện trợ của Quỹ ASEAN - Ấn Độ.

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã gửi Cục Viễn thám quốc gia thông tin gia hạn mời các nhà thầu đăng ký sơ tuyển cho hạng mục Thiết kế & xây dựng các hạng mục công việc sử dụng kinh phí từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ theo chế độ EPC, với nội dung chính như sau:

- Nội dung công việc: Xây dựng hạ tầng hỗ trợ ăng-ten 11m và Trung tâm Tiếp nhận, Xử lý & Phân phối dữ liệu bao gồm Thiết kế và Xây dựng công trình dân dụng, điện, nước, PCCC và các công trình liên quan khác (Construction of 11m antenna supporting structure, Data Reception, Processing & Dissemination facility at My Phuoc-3 Industrial Park, Binh Duong Province, Vietnam (Design and Build including Civil, PH, Electrical, AC and other allied works);

Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Mỹ Phước-3, tỉnh Bình Dương, Việt Nam;

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 14 tháng;

Thời gian nhận Hồ sơ thầu: Hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào 17h (giờ Ấn Độ), ngày 10/6/2022;

Địa chỉ đăng tải thông tin, tài liệu chi tiết của gói thầu: https://www.isro.gov.in/tenders  (hoặc) www.istrac.gov.in  (hoặc) https://eprocure.gov.in/epublish/app

(Thông tin tóm tắt các mốc thời gian và nội dung mời thầu trong bản tiếng anh kèm theo).

Lưu ý:

Ngày 31/05/2022, Cục Viễn thám quốc gia phối hợp với ISRO sẽ tổ chức cuộc họp Trước đấu thầu thông qua hình thức trực tuyến vào lúc 10 giờ 00 (giờ Ấn Độ). Địa điểm họp phía Việt Nam tại Trụ sở của Cục Viễn thám quốc gia: số 83 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cuộc họp sẽ sử dụng tiếng Anh. Do vậy, yêu cầu các bên thầu tự sắp xếp phiên dịch. Chỉ những nhà thầu đã tham dự cuộc họp trực tuyến Trước đấu thầu mới đủ điều kiện để tham gia đấu thầu.

Đường truyền cuộc họp trực tuyến tại:

https://bluejeans.com/2809441603/4005?src=calendarLink

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nghiêm Văn Tuấn, Trưởng Phòng KH&HTQT. ĐT: 0985 226577; Email: nvtuan_cvt@monre.gov.vn.


Tải file tại đây

Bản tin liên quan