Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
16/05/2022
Sáng ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 để thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức trực tuyến.

     Dự Hội nghị tại điểm cầu của Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục.

     Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện bao gồm:

Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Một số hình ảnh tại điểm cầu của Cục Viễn thám quốc gia:

          Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII, đồng thời tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng và chống dịch COVID-19…

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan