Thúc đẩy ứng dụng KH&CN trong bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh
19/05/2022
Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực môi trường diễn ra ngày 16/5, tại Hà Nội. Hội thảo là hoạt động để chào mừng 20 năm thành lập Bộ TN&MT (2002- 2022) và hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ hàng năm (18/5).

Góp phần quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Đánh giá về hoạt động KH&CN lĩnh vực môi trường giai đoạn 2011-2021, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, các chương trình, nhiệm vụ, đề tài KH&CN các cấp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Theo đó, KH&CN đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong xây dựng và ban hành các Nghị quyết/Chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng, triển khai các mô hình, giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời thúc đẩy triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong dự báo, phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường, quản lý chất thải, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Cùng với những kết quả đạt được, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ ra rằng, vẫn tồn tại, hạn chế trong nghiên cứu, triển khai KH&CN trong lĩnh vực môi trường như: thiếu cơ chế phối hợp để thu hút chất xám và động viên các nhà khoa học trong nghiên cứu triển khai đề tài. Các nghiên cứu về giải pháp, kỹ thuật công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường còn dàn trải, chưa tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách. Đồng thời còn thiếu nguồn lực kỹ thuật và tài chính phục vụ nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học,…

Đề xuất giải pháp góp phần phát triển KH&CN môi trường đến năm 2030

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, thúc đẩy phát triển KH&CN của lĩnh vực môi trường trong thời gian tới, tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý và trao đổi thảo luận tập trung vào xác định những lĩnh vực trọng tâm cần triển khai để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ở nước ta; đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể có thể điều chỉnh trong khuôn khổ trách nhiệm quản lý của Bộ để từ đó triển khai có hiệu quả hơn nữa hoạt động nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực môi trường định hướng năm 2030.

Cùng với đó, tập trung thảo luận về cơ chế, thủ tục quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đầu tư nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với các Viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học và với các địa phương; thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển; phát triển nguồn nhân lực,…

Theo ông Lương Duy Hanh, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN Bộ TN&MT, trong giai đoạn tới, định hướng về KH&CN trong lĩnh vực môi trường của Bộ TN&MT sẽ tập trung tiếp tục nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học để hoàn thiện và triển khai có hiệu quả thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường; nghiên cứu, đề xuất các công cụ, mô hình quản lý mới nhằm bảo vệ môi trường và bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học trong điểu kiện hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, mô hình dự báo, giám sát, cảnh báo sớm diễn biến chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp điều kiện Việt Nam trong ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm; cải tạo, phục hồi môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh thực hiện kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, hướng đến mục tiêu phát thải khí nhà kính ròng bằng 0.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia