“Chỉ một Trái đất” (Only One Earth)
24/05/2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn (số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022) đến các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Nguồn: internet

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dụng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó  với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Cục Viễn thám quốc gia đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường như: Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại trụ sở đơn vị làm việc. 

Khẩu hiệu tuyên truyền như: Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.  Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo.  Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

  Cùng với đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động như: Mitting hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không xử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản phẩm, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang điện tử, mạng xã hội, fanpage…

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan