Đảng ủy Bộ TN&MT kết nối với Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
24/05/2022
Chiều 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ trì điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Bộ TN&MT có đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư các cấp ủy trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Bộ.

Ra mắt “Bộ sách vang vọng lời nước non”

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ra mắt bộ sách "Vang vọng lời nước non" do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn. Bộ sách gồm 12 tập, với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia như GS.TS Đinh Xuân Dũng, GS.TS Nguyễn Như Ý. Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ Hồ Chí Minh toàn tập những câu, đoạn, ý hay, khúc chiết.

Tên của mỗi tập sách đều lấy một câu nói của Bác để thể hiện cô đọng nội dung chính. Mỗi tập được sắp xếp thành một hệ thống câu chữ theo dạng từ điển để độc giả vừa trực tiếp đọc tác phẩm của Người mà không phải qua một sự phân tích hay bình luận gián tiếp nào, vừa có thể suy ngẫm về các danh ngôn theo từng chủ đề.

“Hy vọng rằng bộ sách này sẽ trực tiếp góp phần làm cho minh triết Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại”, trích lời giới thiệu sách.

Toàn cảnh Hội nghị tại Điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; trong đó nêu rõ, kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới, nổi vật 4 điểm nhấn rõ nét.

Cụ thể, đã cho thấy tác động sức sống, sức lan toả mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội; đã có sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển thực hiện trong bối cảnh dịch COVID -19, giải quyết được những bức xúc trong xã hội, nổi bật là giải quyết việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch, thực hiện công tác phòng chống dịch gắn với phục hồi phát triển kinh tế; Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, có nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và các Kết luận, Quy định của Trung ương…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo. Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm cao.

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho rằng, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở chưa tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa còn chậm, tính chủ động, sáng tạo chưa cao, còn nặng tính trông chờ, ỷ lại vào các văn bản Trung ương. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chưa thật sự gương mẫu...

Đảng ủy Bộ TN&MT kết nối với Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương

Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01; tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức lan toả, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ 3 yếu tố: Học tập – làm theo – nêu gương

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chúng ta đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm vô cùng quan trọng, thường xuyên; càng nhận thức sâu sắc hơn, rõ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp cách mạng của đất nước ta trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Phương Thủy)

Trong quá trình thực hiện đã có nhiều cách làm đổi mới, xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân điển hình tiêu biểu tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong cuộc sống, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nhân dân thấm nhuần cụ thể, biến thành hành động có ý nghĩa, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thống nhất nhận thức phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; gắn với học tập và làm theo bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung và tạo chuyển biến mạnh mẽ 3 yếu tố: học tập, làm theo và nêu gương. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong bối cảnh Đảng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác; tăng cường xây dựng hệ thống giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực, sớm hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan