Hội nghị Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TN&MT
13/06/2022
Sáng 10/6, tại Phú Thọ, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TN&MT. Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, lãnh đạo nữ các đơn vị trực thuộc Bộ, thành viên Ban Nữ công Công đoàn Bộ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Mặc dù, còn nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đã đạt được một số kết quả đáng kể như: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và công chức, viên chức đối với công tác này đã được nâng cao; các đơn vị trực thuộc Bộ đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác cán bộ nữ được quan tâm, coi trọng; tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp của Bộ đã có sự phát triển, trưởng thành cả về chất và lượng. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã quan tâm, thực hiện tốt chính sách cán bộ nữ, qua đó, đã động viên, khuyến khích cán bộ nữ làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ cũng còn khó khăn, hạn chế ở một số nội dung như: Nguồn lực để thực hiện công tác bình đẳng giới chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chế độ kiêm nhiệm nên chưa phát huy được năng lực, bố trí thời gian thỏa đáng cho công tác này; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cần tiếp tục tăng cường để chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nữ kế cận cho các vị trí lãnh đạo, quản lý…

Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa trao đổi về bình đẳng giới trong gia đình và xã hội

Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới trong thời gian vừa qua; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai các hoạt động bình đẳng thời gian tới của Bộ để các hoạt động đi vào thực chất.

Theo Báo cáo của Bộ TN&MT, thời gian qua, Bộ đã quan tâm chỉ đạo việc lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án về Tài nguyên và Môi trường như: quy định bắt buộc ghi tên cả vợ và chồng trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản là của chung cả vợ và chồng tại Luật Đất đai; việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số lĩnh vực, ngành, địa phương, đối tượng nhạy cảm và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, trong đó, có đối tượng là phụ nữ và trẻ em; phát huy, nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường...

Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao trọng trách các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ cấp bộ đến cấp cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của cán bộ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, đồng thời, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Cụ thể, hiện, đã có 1 Thứ trưởng nữ, đang tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; trong giai đoạn 2021 - 2026, có 3 cán bộ được quy hoạch chức danh Bộ trưởng, trong đó, có 1 cán bộ nữ (tỷ lệ 33,3%), 16 cán bộ được quy hoạch chức danh Thứ trưởng, trong đó, có 3 cán bộ nữ (tỷ lệ 18,8%).

Quang cảnh Hội nghị

Bộ có tổng số khoảng 10.392 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, tổng số nữ là 4.246 người, có 18/39 đơn vị trực thuộc Bộ đã có lãnh đạo đơn vị là nữ (tỷ lệ 46,2%); tổng số lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên của Bộ là 240 người, trong đó, cán bộ nữ là 47 người (chiếm tỷ lệ khoảng 19,58%). Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nữ của Bộ là những cán bộ gương mẫu, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao; đội ngũ cán bộ ngày càng được trẻ hóa, được nâng cao trình độ chuyên môn; nhìn chung, cơ bản bảo đảm số lượng và đáp ứng chất lượng, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của Bộ...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên trong cơ quan, đơn vị về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó, chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới.

Tổ chức hoặc lồng ghép các nội dung, hoạt động tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan, đơn vị. Quan tâm thực hiện các hoạt động tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án... cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cấp có thẩm quyền để phối hợp giải quyết…

Tại Hội nghị, sau khi nghe Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa trao đổi về bình đẳng giới trong gia đình và xã hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả công tác bình đẳng giới của Bộ trong thời gian qua; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tới.

Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; nắm bắt những nội dung mới, cần thiết về chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; giúp công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của đơn vị đi vào nề nếp, hiệu quả và tăng cường được sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Bản tin liên quan