Bộ TN&MT nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
14/07/2022
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, khối lượng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm là rất lớn trong đó có những nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận hết sức quan tâm như sửa đổi Luật Đất đai, xây dựng dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương, sửa đổi Luật Tài nguyên nước,… Bộ trưởng mong muốn sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị; sự nỗ lực hàng ngày của các cán bộ đồng tâm, nhất trí để thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới.

Sáng 13/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Minh Ngân chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự đông đủ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Tại Hội nghị, ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao 6 tháng đầu năm 2022 với những kết quả khả quan. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06/07 đề án, nhiệm vụ trong chương trình, trong đó có 02 nhiệm vụ ngoài chương trình. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tổng số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: 969 nhiệm vụ. Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 542/969 (đạt 56%); Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn) chiếm 39,7%; Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành chiếm 1,75%, giảm 5,45% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo ông Phạm Tân Tuyến, mặc dù số lượng nhiệm vụ được giao cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 11,67% tương đương với 124 nhiệm vụ nhưng số nhiệm vụ chậm giảm 5,45% là do: Nhiều đơn vị đã chủ động hơn trong công tác phối hợp, thực hiện xử lý ngay văn bản trên phiếu giao việc tại hệ thống mà không chờ phải có văn bản lấy ý kiến của đơn vị được giao chủ trì; Tổ công tác hàng tuần rà soát, có văn bản đôn đốc từng đơn vị; Các Thứ trưởng giao việc yêu cầu thời hạn trình sớm hơn để đảm bảo thời gian; Các nhiệm vụ được quy trình hóa để rõ trách nhiệm.

Về triển khai kế hoạch chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa 153 TTHC trên tổng số 178 TTHC được rà soát (đạt 85%); Bộ cũng cung cấp 74 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đạt tỷ lệ trên 75,8%; tích hợp, cung cấp 33 TTHC (tương ứng 48 DVCTT mức độ 3, 4 trong đó 19 DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ > 39,6%) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Triển khai kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chuẩn bị các điều kiện để kết nối, liên thông dữ liệu đất đai ở địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp với các Bộ để hoàn thành trình Chính phủ phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình về quản lý, sử dụng công chức, viên chức…

small_20220713_so-ket-6-thang_toancanh(1).jpgHội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, có sự tham dự đông đủ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Dồn lực đề hoàn thành khối lượng nhiệm vụ cả năm 2022

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, khối lượng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm là rất lớn trong đó có những nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận hết sức quan tâm như sửa đổi Luật Đất đai, xây dựng dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương, sửa đổi Luật Tài nguyên nước,… Bộ trưởng mong muốn sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị; sự nỗ lực hàng ngày của các cán bộ đồng tâm, nhất trí để thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới.

Đối với các lĩnh vực quản lý chuyên môn của Ngành, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện; chủ động dự báo, nhận diện sớm các vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, cơ sở, đề xuất hiến kế các giải pháp về thể chế chính sách để tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới để tạo đột phá trong phát triển, chuyển dịch mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, đóng góp các sáng kiến để thực hiện lộ trình xây dựng tài nguyên số để sớm thực hiện chuyển đổi số Ngành Tài nguyên và Môi trường đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin được thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt và phục vụ người dân, đất nước phát triển kinh tế xã hội phục hồi sau đại dịch.

Ngoài ra, năm nay Bộ hướng đến Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chủ động, bám sát chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, đề xuất tổ chức các hoạt động bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Các đơn vị trực thuộc phát động phong trào thi đua, lao động, sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi để lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập Bộ.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan