Airbus ra mắt giao diện quyền truy cập vào hệ thống lưu trữ ảnh Radar và dữ liệu WorldDEM
02/08/2022
Airbus đã phát hành một giao diện trực tuyến cho phép khách hàng thao tác trực tiếp với các vệ tinh radar và truy cập vào kho lưu trữ toàn diện về radar trong 15 năm. Cuối tháng 6, người dùng có thể đặt hàng trực tuyến các mô hình độ cao kỹ thuật số từ bộ sản phẩm dữ liệu WorldDEM, được lấy từ dữ liệu radar của Airbus.

François Lombard, giám đốc kinh doanh tình báo tại Airbus Defence and Space cho biết: “Chúng tôi là nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh duy nhất thông qua một nền tảng duy nhất cho phép thực hiện nhiệm vụ trực tuyến của cả chòm sao quang học và radar, truy cập vào hình ảnh lưu trữ cũng như dữ liệu độ cao một cách dễ dàng. “OneAtlas đã cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu vệ tinh quang học từ Airbus Constellation, bao gồm cả Pléiades Neo và chúng tôi tiếp tục phát triển giới hạn về cách thức truy cập dữ liệu.”

Cảm biến Radar TerraSAR-X, TanDEM-X và PAZ

Dưới sự bảo trợ của các dịch vụ dữ liệu OneAtlas, dịch vụ lưu trữ và tác vụ radar cung cấp quyền truy cập 24/7 cho những người dùng đang tìm cách thu thập dữ liệu radar mới hoặc cho một kho dữ liệu lịch sử phong phú kéo dài 15 năm với phạm vi phủ sóng toàn cầu. Các cảm biến radar của Airbus TerraSAR-X, TanDEM-X và PAZ cung cấp sáu chế độ thu nhận có độ phân giải từ 25cm đến 40m với phạm vi hình ảnh lên đến 270km.

Vệ tinh radar cung cấp các bộ sưu tập dữ liệu độc lập về thời tiết và ánh sáng ban ngày, có thể được sử dụng để hỗ trợ các thông tin hình ảnh về các khu vực nhạy cảm, giám sát hàng hải, phát hiện đối tượng và biến động, lập bản đồ, giám sát sụt lún và hơn thế nữa.

Truy cập trực tuyến vào WorldDEM

Cuối tháng 6, Airbus phát hành quyền truy cập trực tuyến vào bộ sản phẩm WorldDEM, thông qua cổng WorldDEM và dịch vụ API. Điều này cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào dữ liệu độ cao toàn cầu ở nhiều độ phân giải khác nhau và người dùng sẽ có thể tải xuống toàn bộ bộ sản phẩm: WorldDEM Neo (5m), WorldDEM (12m), WorldDEM4Ortho (24m), WorldDEM DTMlite (24m) và WorldDEM30 (30phút).

Bộ sản phẩm WorldDEM cho phép người dùng chạy các phân tích bao gồm tính toán hồ sơ, phân tích đường ngắm, mô hình hóa dòng chảy, mô hình thủy văn, chính xác hóa hình ảnh vệ tinh và hơn thế nữa. Người dùng dịch vụ sẽ có thể theo dõi và giám sát mức tiêu thụ của họ, xác định AOI lớn hay nhỏ và tải xuống dữ liệu cần thiết.

Hình ảnh WorldDEM của Oslo, Na Uy. (Nguồn: Airbus Defense & Space)

Nguồn: GIM International

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia