Ra mắt Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ ngành TN&MT
11/08/2022
Bộ TN&MT vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ ngành TN&MT. Câu lạc bộ được thành lập với mong muốn xây dựng môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường vì sự phát triển bền vững.

Ban điều hành lâm thời Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ Ngành TN&MT gồm 10 thành viên với PGS. TS. Phạm Minh Hải, Viện Khoa học Đo đạc bản đồ (Chủ tịch lâm thời CLB) và TS. Đoàn Quang Trí, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Phó chủ tịch) và TS. Huỳnh Thiên Tài, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM (Phó chủ tịch).

Ra mắt Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ ngành TN&MT

Theo PGS. TS. Phạm Minh Hải, Viện Khoa học Đo đạc bản đồ, Chủ tịch lâm thời CLB, câu lạc bộ sẽ là ngôi nhà cho các nhà khoa học trẻ ngành TN&MT có thể cùng nhau chia sẻ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong công tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Câu lạc bộ cũng sẽ là nơi ươm mầm cho những nhà khoa học trẻ tài năng, tâm huyết nghiên cứu tạo ra những sản phẩm có khả năng ứng dụng cao cho ngành Tài nguyên và môi trường nói riêng và các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội nói chung.

GS.TS Trần Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chia sẻ một số các định hướng trọng tâm để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả

Để Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ ngành TN&MT hoạt động hiệu quả, GS.TS Trần Hồng Thái, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho rằng, Ban điều hành lầm thời cần thể hiện rõ sứ mệnh là bộ phận gắn kết và điều tiết các hoạt động khoa học của Câu lạc bộ; làm phong phú, sâu sắc hơn các nội dung hoạt động, tạo sự lan toả rộng hơn nữa của Câu lạc bộ tới lực lượng các cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên từ các trường đại học trong và ngoài Bộ liên quan đến TN&MT.

 

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan