Cập nhật thông tin về giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử của Cục Viễn thám quốc gia
22/08/2022
Thuộc công việc 3 - nội dung 12, dự án sản xuất thử nghiệm“Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái”.

Mã số: SXTN.2020.08.01

1. Đường dẫn sản phẩm về phân tích diễn biến hoạt động khai thác khoáng sản tại các tỉnh phía bắc Việt Nam bằng công nghệ viễn thám được công bố trên trang thông tin điện tử của cục Viễn thám quốc gia.

https://gsktksnrsd.users.earthengine.app/view/khoang-san

 

2. Các lớp thông tin được công bố

Có 4 lớp thông tin về diễn biến hoạt động khai thác khoáng sản phân tích từ ảnh Sentinel 2. Các lớp thông tin được chiết xuất từ ảnh Sentinel 2 của 4 thời kỳ ảnh theo yêu cầu của dự án sản xuất thử nghiệm, mã số SXTN.2020.08.01, cụ thể:

Hoạt động KT Tỉnh Yên Bái_1 _2019-01-01_2019-09-30

Hoạt động KT Tỉnh Yên Bái_2 _2019-10-01_2019-12-30

Hoạt động KT Tỉnh Yên Bái _3_2020-01-01_2020-09-30

Hoạt động KT Tỉnh Yên Bái_4 _2020-10-01_2020-12-30

4 thời kỳ ảnh Sentinel 2 bao gồm:

S2_TinhYenBai_1_2019-01-01_2019-09-30

S2_TinhYenBai_2_2019-10-01_2019-12-30

S2_TinhYenBai_3_2020-01-01_2020-09-30

S2_TinhYenBai_4_2020-10-01_2020-12-30

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia