Thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin địa lý
13/09/2022
Thông tin dữ liệu địa lý là động lực cho quá trình phát triển. Việc xác định và thúc đẩy công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại của các bộ, ngành, lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân trong thu nhận, xử lý và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là điều kiện cần thiết và tiên quyết cho sự thành bại của quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Ngày nay, trong quá trình phát triển của đất nước, công tác đo đạc bản đồ có vai trò quan trọng, phục vụ cho các ngành, các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý lãnh thổ, điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xã hội ngày càng ứng dụng nhiều hơn các sản phẩm của đo đạc và bản đồ, điều đó đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước cũng như công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Với tầm quan trọng của thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, hạ tầng không gian địa lý quốc gia được coi là một trong các “hạ tầng kỹ thuật” quan trọng của một quốc gia.

Đo đạc và bản đồ là một ngành kỹ thuật, sự phát triển không ngừng trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ. Với mục tiêu cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ và hiệu quả hơn các sản phẩm của đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, phục vụ trực tiếp cho các lĩnh vực trong ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và các bộ ngành/địa phương và xã hội nói chung. Đặc biệt các sản phẩm và công nghệ của đo đạc bản đồ đã và đang bắt kịp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử.

Vì vậy, việc đầu tư các nguồn lực (nhân lực, vật lực) cho ngành Đo đạc và Bản đồ là rất cần thiết, đặc biệt đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng đo đạc bản đồ cơ bản, các mạng lưới đo đạc quốc gia, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia thống nhất trong cả nước và đảm bảo hội nhập quốc tế; phát triển các ứng dụng phục vụ xã hội và ứng dụng dân sinh như việc sử dụng dữ liệu nền địa lý cho công tác quy hoạch, xây dựng đô thị thông minh, quản lý và phòng chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Theo TS. Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, để đáp ứng được các xu hướng của công nghệ thông tin địa lý (ICT) trong cuộc cách mạng công nghệ thông tin và truyền thông, Việt Nam cần thay đổi và có những đột phá trong công nghệ thông tin và truyền thông. Trong đó, đòi hỏi những người làm công tác đo đạc và bản đồ phải xác định được vai trò của bản đồ, dữ liệu địa lý, của số liệu tọa độ, độ cao, trọng lực…

Bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống của đo đạc bản đồ hiện nay như bản đồ địa hình quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu định vị tọa độ, độ cao; bản đồ chuyên đề, chuyên ngành… Ngành Đo đạc và Bản đồ cần phải tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, phạm vi ứng dụng và hiệu quả khai thác đối với công nghệ thông tin địa lý để xứng tầm là một dạng hạ tầng kỹ thuật quốc gia, đó là phát triển các dạng sản phẩm mới phục vụ đời sống, phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý xã hội như: Phát triển bản đồ Web tương tác; các ứng dụng GIS thời gian thực; sản phẩm bản đồ động; dịch vụ bản đồ thuê bao; ứng dụng từ thông tin địa lý tình nguyện; các ứng dụng của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia…

Đặc biệt, trong thời gian tới, khi xã hội cần đến dữ liệu không gian nhiều hơn, các ngành kinh tế, các thành phần xã hội sẽ dùng đến định vị và dẫn đường nhiều hơn, đây chính là cơ hội để các trường đại học nâng cao chất lượng và phạm vi đào tạo kỹ sư địa tin học, đo đạc bản đồ; các doanh nghiệp, tổ chức cần phải đổi mới công nghệ, đầu tư nguồn lực để bắt kịp với xu hướng.

Nguồn tin: Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan