Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Cục Viễn thám quốc gia
28/10/2022
Ngày 26/10, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia và Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về viễn thám.

Tham dự khóa tập huấn có ông Phan Văn Mạnh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; TS. Nguyễn Quốc Khánh – Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia; TS. Lê Quốc Hưng – Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại khóa tập huấn

Ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, việc bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực viễn thám, các lĩnh vực có ứng dụng viễn thám nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám giúp Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết, công nghệ viễn thám là một ngành công nghệ cao, được tích hợp từ nhiều ngành khoa học công nghệ khác nhau như như vệ tinh quan sát Trái đất, trạm thu mặt đất, máy bay không người lái, kinh khí cầu, công nghệ thông tin… để giám sát tài nguyên thiên nhiên, quan trắc các yếu tố tài nguyên và môi trường. Khoa học công nghệ viễn thám ngày nay được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng,… tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các nước đang phát triển.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia phát biểu tại lễ khai giảng

Trong những năm qua, Nhà nước luôn quan tâm và ưu tiên phát triển công nghệ viễn thám, xây dựng chính sách - pháp luật phục vụ quản lý Nhà nước về viễn thám, trong đó, nổi bật nhất là việc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động viễn thám được Chính phủ ban hành 4/1/2019.

Trên cơ sở đó, ngày 1/2/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, trong đó, có mục tiêu Phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia trở thành một lĩnh vực có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới. Trong Chiến lược này, Chính phủ cũng phê duyệt danh mục các Đề án kèm theo và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, đứng trước những thách thức cũng như những đòi hỏi ngày càng cao của công nghệ viễn thám phục vụ không chỉ ngành TN&MT mà còn đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh theo Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì cần có sự phối hợp, hợp tác của các địa phương trong toàn quốc, trong đó, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương trọng điểm Cục Viễn thám quốc gia mong muốn hợp tác triển khai. Đặc biệt, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng là đơn vị đầu tiên của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai Chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ viễn thám theo các nội dung của Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt.

“Thông qua Khoá tập huấn này, Cục Viễn thám quốc gia cũng mong muốn kết nối với các đầu mối là các cán bộ quản lý, kỹ thuật của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm hỗ trợ kỹ thuật cũng như thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ viễn thám một cách thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh”- Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Tham dự lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan tới lĩnh vực viễn thám; Giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trên thế giới ứng dụng trong lĩnh vực viễn thám; Một số kết quả ứng dụng mới của công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác phục vụ công tác quản lý Nhà nước ở Việt Nam.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày. Kết thúc khóa tập huấn các học viên sẽ nắm bắt được khả năng ứng dụng của công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương; nhu cầu và những ưu tiên của Chính phủ về phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam, trên cơ sở đó, xây dựng được kế hoạch phát triển và ứng dụng viễn thám cụ thể và phù hợp với đặc thù của tỉnh nói chung và của từng thành phố, huyện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia