Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
22/03/2023
Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1663/BTNMT-TTTT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

          Ngày Nước thế giới 22/3/2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là “Accelerating Change” – “Thúc đẩy sự thay đổi” nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

          Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2023 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Future of Weather, Climate and Water across Generation” - chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”. Thông điệp này khẳng định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng thời kêu gọi trách nhiệm của mỗi cá nhân trên thế giới cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo vệ tính mạng và tài sản con người trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

          Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “The Biggest Hour for Earth” – “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”. Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về đa dạng sinh học; kêu gọi toàn thể cá nhân, cộng đồng cùng hành động để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, chống lại tình trạng suy giảm môi trường sống. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường sức khỏe, sự đa dạng phong phú của các loài, quần thể và hệ sinh thái. Đồng thời, đây cũng là thời điểm thực hiện hóa các mục tiêu của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thues 27 (COP 27), sử dụng năng lượng bền vững và hướng tới tương lại 100% năng lượng tái tạo.

          Hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên và căn cứ điều kiện tình hình thực tế của đơn vị, Cục Viễn thám quốc gia đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, như sau:

          1. Treo pano, băng rôn, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các trụ sở của đơn vị mình. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông như:

          Ngày Nước thế giới

          - Tiết kiệm nước để bảo vệ hành tinh của chúng ta.

          - Bảo vệ tài nguyên nước là góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

          - Tiếp cận với nước an toàn là quyền bình đẳng của mỗi người.

          - Tiết kiệm nước phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

          - Tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai.

          - Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thức đẩy những thay đổi lớn.

          Ngày Khí tượng thế giới

          - Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau.

          - Hành động của chúng ta hôm nay sẽ kiến tạo Trái đất mai sau.

          - Tăng cường khả năng dự báo sớm. chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

          Chiến dịch Giờ Trái đất

          - Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vì Trái đất của chúng ta.

          - Tắt một bóng đèn, thắp sáng một tương lai.

          - Phục hồi thiên nhiên hướng tới tương lai phát triển bền vững.

          - Chung tay phát triển kinh tế xanh, sử dụng năng lượng tái tạo.

          - Phục hồi các hệ sinh thái – hành động ngay hôm nay.

          - Giảm phát thải khí nhà kính, tăng sử dụng năng lượng xanh đưa phát thải ròng về 0.

          2. Tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức trực tuyến.

          3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dung bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.

          4. Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các các bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

          5. Thiết thực hưởng ứng các hoạt động tại Chiến dịch Giờ Trái đất 2023. Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Viễn thám quốc gia cùng hưởng ứng và thực hiện hành động “tắt đèn và tắt các thiết bị không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2023 (Thứ Bảy). Tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, videoclip các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội kèm hashtag#GioTraidat#BoTNMT.

          Các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả tổ chức Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 về Cục (qua Văn phòng) trước ngày 25/4/2023 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Thông tin, tài liệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được cập nhật tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn; Cục Quản lý tài nguyên nước http://dwrm.gov.vn; Tổng cục Khí tượng thủy văn http://vnmha.gov.vn; Cục Biến đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn/.

 

 

 

 

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan