Công đoàn Đài Viễn thám trung ương vững bước đi lên
05/04/2023
Thực hiện kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Công đoàn Cục Viễn thám quốc gia (nhiệm kỳ 2023-2028) và Đại hội lần thứ V Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường (nhiệm kỳ 2023-2028); được sự hướng dẫn và chỉ đạo của Công đoàn Bộ qua các công văn số 78/KH-CĐB ngày 29/08/2022, công văn số 85/HD_CĐB ngày 07/10/2022, kế hoạch số 19/KH-CĐC ngày 29/9/2022; ngày 28 tháng 3 năm 2023 Công đoàn cơ sở Đài viễn thám trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác và xây dựng tổ chức công đoàn của Đài Viễn thám trung ương ngày càng lớn mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển Lĩnh vực Viễn thám nói riêng và ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ban chấp hành Công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương mặc dù gặp không ít khó khăn khi ba năm liền 2020, 2021, 2022 dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống của công đoàn viên, đặc biệt đầu năm 2022 hơn 50% công đoàn viên bị mắc bệnh. Bên cạnh đó, trong thời gian từ năm 2020-2023 trụ sở làm việc của Cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng tiến hành sửa chữa, cải tạo và xây mới các công trình nhà làm việc, cảnh quan đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường làm việc cảu các công đoàn viên như phải sắp xếp lại phòng làm việc, ô nhiễm môi trường do bụi bẩn, giao thông nộ bộ đi lại rất khó khăn, thiếu nước, thiếu chỗ để xe, đặt biệt là an ninh rất phức tạp do lượng người thi công các công trình ra vào thường xuyên....Về mặt tổ chức, đầu năm 2023, Công đoàn cơ sở

Tuy nhiên, Ban chấp hành công đoàn của đã Đài đã tìm hiểu, nắm vững tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của công đoàn viên (sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, nguyện vọng…) để tham mưu kịp thời với Ban lãnh đạo Đài bố trí, phân công công việc, tổ chức sản xuất cho phù hợp. Đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Cục Viễn thám quốc gia, chi bộ Đảng và đặc biệt là sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Đài Viễn thám trung ương cùng với sự cố gắng nỗ lực của các đoàn viên công đoàn, trong nhiệm kỳ 2019-2023 Công đoàn cơ sở thành viên Đài viễn thám trung ương đã phấn đấu thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua những khó khăn trong giai đoạn 2019-2023 đã cho thấy Công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương là tập thể đoàn kết, có sự thống nhất cao, đội ngũ người lao động có tay nghề vững vàng, có lòng nhiệt tình yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, bằng nỗ lực của từng công đoàn viên, công việc vẫn được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Với sự đóng góp tích cực của các công đoàn viên, năm 2021, Đài Viễn thám trung ương đã vinh dự được nhận Bằng khen đột xuất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại quyết định số 492/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2022 cho thành tích "Thu nhận tín hiệu vệ tinh SPOT 6/7 độ phân giải cao, đáp ứng nhu cầu quản lý tài nguyên môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội"; đây cũng chính là một trong chín sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Cũng trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, trên cơ sở bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, chỉ đạo của cấp trên, Công đoàn cơ sở Đài viễn thám trung ương đã hướng dẫn các công đoàn viên tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, công đoàn viên với nhiều nội dung và hình thức; chủ động phối hợp với Chi bộ, chính quyền của đơn vị tổ chức học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, đặc biệt, việc tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” được 100% công đoàn viên Đài hưởng ứng. Các thành tích nổi bật của Công đoàn thành viên Đài Viễn thám trung ương trong giai đoạn 2019-2023 đã đạt được như sau:

- Phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hằng năm công đoàn viên tham gia đăng kí thực hiện nhiệm vụ công tác năm đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và số lượng đúng tiến độ.

- 100% cán bộ người lao động trong Đài không mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các quy định về ATGT đường bộ. Gia đình hoà thuận, quan hệ với bà con nơi cư trú gần gũi, đúng mực, nhiều gia đình cán bộ công đoàn viên đã đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Phong trào “ Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” đối với công nhân, viên chức người lao động là nữ được đẩy mạnh.

- Từng thành viên BCH công đoàn tích cực xây dựng Công đoàn cơ sở thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, gần gũi, sâu sát cơ sở, được CB, người lao động tin yêu.

- Công đoàn  viên tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao do Cục Viễn thám quốc gia và Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

- Trong nhiệm kỳ 2019-2023, nhiều năm liền công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương đã được nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc và Công đoàn viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 01 công đoàn viên.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2023, để tiếp tục đẩy mạnh công tác hoạt động công đoàn trong giai đoạn 2023-2028, Công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương đã đề ra phương hướng hoạt động, trong đó hướng đến mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

Tham dự Hội nghị, Đồng chí Phạm Thị Hà Giang, Chủ tịch Công đoàn Cục Viễn thám quốc gia đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Đài Viễn thám trung ương nhiệm kỳ 2019-2023; đồng thời nhấn mạnh Công đoàn của Đài cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để hoạt động công đoàn hiệu quả hơn trong bối cảnh các công đoàn viên hiện nay làm việc tại cả ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Để triển khai các phương hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương nhệm kỳ 2023-2028, công tác nhân sự Ban chấp hành công đoàn có vai trò rất quan trọng, là hạt nhân thúc đẩy các hoạt động công đoàn của đơn vị. Ý thức được tầm quan trọng này, tại Đại hội các đại biểu đã nghiêm túc thảo luận và lựa chọn được các cán bộ công đoàn có đủ năng lực, uy tín, nhiệt huyết vào Ban chấp hành. Kết quả, Đại hội đã lựa chọn được 05 công đoàn viên vào trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có 01 Ủy viên BCH đại diện cho các đoàn viên công đoàn khu vực phía Nam của Đài.

Các thành viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương ra mắt và nhận hoa chúc mừng của đồng chí Nghiêm Văn Tuấn, Phó Giám đốc (ngoài cùng bên trái)

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lê Minh Sơn, Giám đốc Đài Viễn thám trung ương đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ 2019-2023, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh và kinh tế khó khăn. Đồng chí cũng mong muốn BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục là chỗ dựa tình thần và đảm bảo quyền lợi cho các công đoàn viên của Đài.

Hội nghị Công đoàn cơ sở Đài Viễn thám trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra tốt đẹp. Thay mặt BCH nhiệm kỳ 2023-2028 bà Phạm Hương Ny đã cảm ơn và xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch công đoàn Cục Viễn thám quốc gia, Lãnh đạo Đài Viễn thám trung ương cũng như ý kiến đóng góp của từng công đoàn viên để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Nguồn tin: Cục Viễn thám quốc gia

Bản tin liên quan