Hội thảo giới thiệu ứng dụng khoa học và công nghệ về vũ trụ trên địa bàn tỉnh
05/04/2023
Ngày 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu ứng dụng khoa học và công nghệ về vũ trụ trên địa bàn tỉnh Long An”. Hội thảo có sự tham gia của đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, viện, trường, trung tâm, doanh nghiệp.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu được tiếp cận các thông tin về địa tin học và khả năng ứng dụng trên địa bàn tỉnh (tích hợp các kỹ thuật không gian trong ứng dụng); ứng dụng công nghệ vũ trụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám trong quản lý đô thị; ứng dụng công nghệ vũ trụ - viễn thám - địa không gian cho thành phố thông minh; ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng hệ thống thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện nay, ứng dụng công nghệ vũ trụ (CNVT) được thực hiện rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu. CNVT có thể cung cấp các thông tin gồm nhiệt độ, độ ẩm đất/khô hạn, bốc thoát hơi nước, theo dõi lớp phủ, sử dụng đất (đô thị, nông lâm thủy sản,…), diện tích canh tác, giai đoạn sinh trưởng, sức khỏe cây trồng, chất lượng nước, lũ lụt, xói lở, phát thải khí metan,… Đồng thời, CNVT có thể dự báo thời gian thu hoạch, năng suất, sản lượng, hỗ trợ triển khai sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị nguồn nước cho tưới tiêu, lập kế hoạch xuất nhập khẩu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt vào mùa khô (an ninh nguồn nước),…

Theo các chuyên gia, sức ép từ quá trình phát triển KT-XH ở Long An đang làm gia tăng nhiều áp lực đối với môi trường, gây ra không ít vấn đề bức xúc như (ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, không khí, khói, bụi, tiếng ồn, giao thông, ô nhiễm nhiệt độ, độ ẩm, chất thải rắn,...). Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất nằm lẫn trong khu dân cư, tác động tới sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế lâu dài.

Các chuyên gia đề xuất xây dựng, phê duyệt Đề án: “Ứng dụng CNVT phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh - an toàn xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Long An 2023-2030”. Theo đó, tỉnh cần xây dựng và phê duyệt các qui định pháp lý về chia sẻ dữ liệu lớn; xây dựng cơ sở dữ liệu Địa không gian dùng chung toàn tỉnh; xây dựng nền tảng ứng dụng dữ liệu lớn; Xây dựng lộ trình phát triển, ứng dụng; đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao, và nhân lực sử dụng; quảng bá rộng rãi cho các doanh nghiệp, người dân./.

Nguồn tin: Nguồn: Báo Long An online ngày 23/03/2023