Các công trình, dự án phục vụ công tác kiểm kê đất đai
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Công nghệ viễn thám có thế mạnh trong việc xác định hiện trạng và biến động của lớp phủ mặt đất, trong đó có tình hình sử dụng và quản lý đất đai. Ngay từ những năm 80, trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Việt Nam, Trung tâm Viễn thám (trước là Phòng Viễn thám) đã chủ trì và thực hiện cùng với một số cơ quan của các ngành, bộ khác dự án thành lập bộ bản đồ Hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1: 250 000 của cả nước bằng tư liệu ảnh viễn thám. Bộ bản đồ này sau đó được sử dụng như là một tài liệu chính dùng để thành lập bộ bản đồ ở tỷ lệ 1: 1 000 000.

Nội dung 


 

 

     Trong đợt tổng kiểm kê đất đai năm 2000, Trung tâm Viễn thám đã tích cực tham gia bằng việc xử lý và cung cấp bình đồ ảnh vệ tinh cho 32 tỉnh và đã cử cán bộ xuống tập huấn cho các địa phương về việc sử dung loại ảnh này trong việc điều tra hiện trạng sử dụng đất.

     

      Trong năm 2000-2002 đã tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng quy trình thành lập bản đồ sử dụng đất bằng tư liệu viễn thám. Kết quả đã đưa ra được quy trình và bộ mẫu giải đoán ảnh vệ tinh SPOT 4 phục vụ cho công tác này.

 

      Trong thời gian từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 04 năm 2003 đã tiến hành thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện của tỉnh Cà Mau”. Kết quả của dự án cho phép kết luận, với loại ảnh vệ tinh SPOT 4 hoàn toàn có thể dùng điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện ở tỷ lệ 1: 25 000. Sản phẩm sản xuất thử của dự án này còn có bộ bản đồ của 2 huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi và Trần Văn Thời có độ tin cậy cao, được địa phương chấp nhận và đưa vào sử dụng.

 

      Trong đợt tổng kiểm kê đất đai năm 2005, việc ứng dụng công nghệ viễn thám đã được triển khai một cách sâu rộng hơn. Được phép của Bộ, ngay trong các năm 2003-2004, Trung tâm Viễn thám đã đặt mua ảnh vệ tinh SPOT 5 phủ trùm nhiều vùng của cả nước, đồng thời đã tiến hành xây dựng bản đồ nền và bản đồ ảnh vệ tinh phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai cho 13 tỉnh là những địa phương không có đủ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính. Sản phẩm gồm có 1379 mảnh bản đồ ảnh vệ tinh SPOT 5 ở tỷ lệ 1: 10 000 của 1284 xã; 1090 mảnh bản đồ nền ở tỷ lệ 1: 10 000 và 1299 mảnh ở tỷ lệ 1: 5 000 của 1085 xã. Ngoài ra, còn tiến hành thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiểm kê đất đai cho huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) của cả 2 cấp là cấp xã và cấp huyện.

 

      Có thể nói rằng, bằng tư liệu ảnh viễn thám hoàn toàn cho phép chúng ta có thể chủ động tiến hành điều tra về tình hình sử dụng đất của tất cả các cấp đơn vị hành chính với độ tin cậy cao, nhanh chóng. Điều đó sẽ rất có ý nghĩa trong việc theo dõi và cập nhật những biến động về sử dụng đất đai, trong điều kiện nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội diễn ra sôi động như hiện nay.

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: