Các công trình thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm Viễn thám đã rất coi trọng việc ứng dụng công nghệ viễn thám vào công tác thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình và coi đây là một trong các hướng cần đầu tư và phát triển viễn thám ở Việt Nam.

Nội dung 

     Từ thử nghiệm ban đầu trong việc sử dụng ảnh đa phổ chụp từ máy bay để hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25 000 khu vực Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) năm 1980-1982, trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ của Việt Nam, đến việc sử dụng các loại ảnh vệ tinh có độ phân giải khác nhau để hiện chỉnh và thành lập bản đồ địa hình ở nhiều tỷ lệ, đã góp phần không nhỏ vào mục tiêu phủ trùm hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Ngay sau thành công của phương án thử nghiệm, đã tiến hành việc hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25 000 bằng ảnh máy bay cho cả tỉnh Thái Bình.

      Việc sử dụng ảnh vệ tinh được tiến hành bằng việc hiện chỉnh và biên tập, phân mảnh lại bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 1 000 000 theo bố cục mới. Bản đồ này được dùng chính thức làm bản đồ nền cho tất cả các loại bản đồ khác ở tỷ lệ 1: 1 000 000 cho toàn bộ lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam.

      Công trình “Thành lập bản đồ vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 250 000 và 1: 1 000 000” thuộc dạng công trình về đo đạc- bản đồ đặc biệt được Nhà nước giao trực tiếp cho Trung tâm Viễn thám thực hiện trong các năm từ 1994-1999. Tư liệu dùng để thành lập bản đồ là các hải đồ, ảnh vũ trụ lực phân giải siêu cao của Nga và ảnh vệ tinh Landsat của Mỹ. Bộ bản đồ địa hình của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là những tài liệu vô cùng quý giá cho công tác nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế biển và đặc biệt là đã giúp cho việc khẳng định chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

      Bằng nguồn tư liệu ảnh SPOT 4 và những năm gần đây là SPOT 5, đã tiến hành công tác hiện chỉnh bản đồ địa hình với quy mô rộng hơn. Với việc hoàn thiện nhanh, đáp ứng kịp thời hệ thống bản đồ nền phục vụ cho việc lập Hồ sơ địa giới hành chính các cấp (thực hiện Chỉ thị 364/CT của Thủ tướng Chính phủ) cho nhiều địa phương trong cả nước.

     Trong dự án xây dựng bản đồ địa hình phủ trùm ở tỷ lệ 1: 50 000, bằng công nghệ hiện chỉnh bản đồ theo ảnh vệ tinh SPOT, đã tiến hành thực hiện cho 2 vùng lãnh thổ có ý nghĩa quan trọng là đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, với số lượng 133 mảnh bản đồ VN 2000 trên tổng số 569 mảnh phủ trùm cả Việt Nam trong một khoảng thời gian rất ngắn.

      Loại bản đồ ở tỷ lệ này và bản đồ ở tỷ lệ 1: 25 000 còn được tiến hành hiện chỉnh bằng ảnh vệ tinh SPOT 5 cho nhiều vùng lãnh thổ của Việt Nam. Đặc biệt là tháng 05 năm 2006, Bộ đã phê duyệt dự án tổng thể về hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ 1: 10 000, 1: 25 000 và 1: 50 000 trong thời gian 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 với kinh phí trên 50 tỷ đồng. Đây là sự khẳng định của công nghệ viễn thám ứng dụng trong công tác bản đồ ở Việt Nam.

      Ngoài ra, bằng công nghệ viễn thám đã giúp cho việc nhanh chóng có được bản đồ địa hình ở nhiều khu vực dọc các tuyến biên giới và vùng ven biển vịnh Bắc Bộ, phục vụ kịp thời cho công tác phân định biên giới trên đất liền và trên biển.

      Đã xây dựng được các văn bản pháp quy về công tác hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng tư liệu ảnh viễn thám, gồm Quy phạm hiện chỉnh năm 1989 (Quy phạm này cần phải xây dựng mới cho phù hợp với công nghệ hiện nay) và Quy trình hiện chỉnh- năm 2002.

      Có thể khẳng định rằng, công nghệ hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng tư liệu ảnh viễn thám đã thực hiện thành công ở Việt Nam và đã góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng kịp thời về tài liệu bản đồ địa hình cho các nhu cầu sử dụng của các ngành và các địa phương.

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: