Đo vẽ Bản đồ phục vụ điều tra Tài nguyên thiên nhiên
Mã Dự án: 01

Giới thiệu tóm tắt: Dự án "Đo vẽ Bản đồ phục vụ điều tra Tài nguyên thiên nhiên" (Hợp tác Pháp - Việt 1998)

Nội dung 


Lễ ký kết bàn giao hệ thống thiết bị và phần mềm của Dự án tại Hà Nội tháng 6 năm 2003

Giới thiệu

       Dự án “ Đo vẽ bản đồ phục vụ điều tra tài nguyên thiên nhiên” hay còn gọi là đề án ARPEGE được thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác Pháp –Việt theo Nghị định thư tài chính năm 1998. Chủ đầu tư của dự án về phía Việt nam là Trung tâm Viễn thám – Tổng Cục Địa chính, trong khi đó đối tác phía Pháp là Viện Địa lý quốc gia Pháp (IGN). Có thể nói đây là hai cơ quan hàng đầu về ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác đo đạc và bản đồ. Dự án được thực hiện trong hai năm 2001 – 2002, với ngân sách bao gồm nguồn vốn ODA 12,9 triệu Franc của chính phủ Pháp và 1,5 tỷ VN Đồng vốn đối ứng của chính phủ Việt nam. Riêng phần bảo hành hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật đến tháng 10/2004 mới kết thúc.

Mục tiêu của dự án

       Mục tiêu cơ bản của dự án là tăng cường năng lực cho Trung tâm Viễn thám – Tổng cục Địa chính thông qua việc đầu tư một dây chuyền công nghệ và đào tạo đội ngũ cán bộ để ứng dụng công nghệ mới nhằm thúc đẩy công tác đo vẽ và hiện chỉnh bản đồ địa hình cũng như bản đồ chuyên đề phục vụ tốt hơn nhu cầu về bản đồ của các ngành và địa phương.

Nội dung dự án

Những nội dung chính của dự án bao gồm:

     - Trang bị và tích hợp hệ thống thiết bị tin học (phần cứng, phần mềm) cho Trung tâm Viễn thám tại Hà nội và chi nhánh Trung tâm Viễn thám tại thành phố Hồ Chí Minh.

     - Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ của Trung tâm Viễn thám, bao gồm hai hợp phần: đào tạo tại Pháp và tại Việt nam.

     - Sản xuất thử và hỗ trợ kỹ thuật

     - Nâng cấp phần cứng phần mềm của Trung tâm được trang bị trong dự án hợp tác trước đó (đề án PRODIGE) và tích hợp với hệ thống thiết bị của đề án ARPEGE.

Các hệ thống thiết bị của dự án

        Hệ thống thiết bị của đề án được theo dây chuyền thành các phân xưởng khác nhau được kết nối với nhau thông qua hệ thống mạng như : phân xưởng Đo vẽ và xử lý ảnh vệ tinh, phân xưởng hiện chỉnh bản đồ, phân xưởng suy giải ảnh vệ tinh và thành lập bản đồ chuyên đề và phân xưởng lưu trữ cơ sở dữ liệu và in ấn.

1. Phân xưởng hiện chỉnh bản đồ

       Phân xưởng hiện chỉnh bản đồ được trang bị hệ thống phần mềm DRY do hãng Lorik của Pháp phát triển. Đây là hệ thống phần mềm hiện đại với các modul chuyên dụng cho phép hiện chỉnh các thông tin bản đồ và tạo ra các phim chế in dạng số một cách nhanh chóng với chất lượng cao. Các phim chế in này có thể được in ra phim trên máy MAPSETTER của Tổng Cục Địa chính hoặc tại các cơ sỏ chế in khác. Dữ liệu đầu vào là phim gốc hoặc bản đồ màu được chuyển sang dạng số bằng máy quét A0 với độ phân giải cao cũng được cung cấp trong dự án. 

2. Phân xưởng suy giải ảnh vệ tinh và thành lập bản đồ chuyên đề

        Phân xưởng này được trang bị các phần mềm suy giải ảnh chuyên nghiệp OCAPI do hang Fleximage của Pháp thiết kế. Phần mềm OCAPI có khả năng thực hiện các chức năng xử lý ảnh cơ bản, tăng cường chất lượng ảnh và được cung cấp một bộ công cụ thích hợp để hỗ trợ giải đoán ảnh vệ tinh, tạo các ký hiệu và thành lập các loại bản đồ chuyên đề.

3. Phân xưởng đo vẽ và xử lý ảnh vệ tinh

        Đây có thể được coi là trái tim của hệ thống ARPEGE, gồm có hệ thống xử lý ảnh vệ tinh SPACE MAT do hãng IGN ESPACE phát triển và hệ thống đo vẽ ảnh lập thể SOCET SET được thiết kế bởi hãng LeiCa. Hệ thống SPACE MAT là một tập hợp các modul phần mềm chuyên dụng có chức năng riêng biệt nhưng được kết hợp chặt chẽ với nhau thành một dây chuyền sản xuất có khả năng xử lý nhiều loại ảnh vệ tinh như SPOT, Landsat, QuickBirs, ERS 1,2, Radarsat ... Các sản phẩm chủ yếu của hệ thống SPACE MAT là bình đồ ảnh vệ tinh được nắn chỉnh ở các mức khác nhau 2a, 2b và 3 (trực ảnh), bản đồ ảnh vệ tinh và mô hình số địa hình. Khác với các hệ thống xử lý ảnh vệ tinh khác, hệ thống SPACE MAT có khả năng mô hình hóa những khối ảnh lớn lên tới hàng chục cảnh ảnh sử dụng mô hình vật lý của ảnh (SPOT, ERS, Radarsat) cho phép cung cấp các sản phẩm ảnh có chính xác cao với khối lượng lớn.

        Bên cạnh đó, hệ thống đo vẽ ảnh lập thể SOCET SET có khả năng đo vẽ địa hình từ ảnh hàng không và ảnh vệ tinh SPOT đảm bảo tăng cường năng lực của Trung tâm Viễn thám trong công tác thành lập bản đồ và sản xuất mô hình số địa hình có chất lượng cao.

Đạo tạo chuyển giao công nghệ

        Trong khuôn khổ của dự án 18 cán bộ của Trung tâm Viễn thám được đào tạo tại các cơ sở của IGN ở Pháp và 34 cán bộ được đào tạo tại Việt nam (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Quá trình đào tạo ở Pháp dành cho các cán bộ chủ chốt tại các phân xưởng, các học viên được nghe giảng dạy về lý thuyết và thực hành trên hệ thống thiết bị thực của dự án. Sau khi hệ thống thiết bị của đề án được chuyển về Việt nam và được lắp đặt, tích hợp tại các cơ sở của Trung tâm Viễn thám tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình đào tạo tại Việt nam được tiến hành với thành phần mở rộng hơn cho tất cả các cán bộ sẽ làm việc tại các bộ phận của dự án.

Công tác hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện nhằm nâng cấp, cập nhật hệ thống thiết bị và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Sau khi hệ thống ARPEGE đã đi vào sản xuất ổn định, nhiều chuyến công tác của các chuyên gia Pháp vẫn được thực hiện đến tận cuối năm 2004. Đặc biệt quan trọng là việc nâng cấp hệ thống xử lý ảnh SPACE MAT để xử lý được ảnh vệ tinh SPOT 5 (được phóng lên quỹ đạo năm 2002). Bên cạnh đó, công tác tư vấn kỹ thuật cũng được thực hiện thông qua thư điện tử.

Kết quả sản xuất thử nghiệm

       Công tác sản xuất thử nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá năng lực sản xuất của hệ thống thiết bị của dự án trong điều kiện thực tế tại Việt nam. Nội dung thử nghiệm bao gồm:

     - Đo vẽ bản đồ địa hình bằng ảnh vệ tinh trên trạm SOCET SET;

     - Thành lập bản đồ ảnh bằng hệ thống xử lý ảnh SPACE MAT;

     - Hiện chỉnh bản đồ địa hình sử dụng hệ thống phần mềm DRY;

     - Giải đoán ảnh và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phần mềm OCAPI;

Một số công trình thực hiện trên hệ thống thiết bị của dự án

     - Hiện chỉnh bản đồ địa hình tỉ lệ 1/25 000 vùng đồng bằng Nam bộ (450 mảnh)

     - Hiện chỉnh bản đồ địa hình tỉ lệ 1/25 000 vùng đồng bằng Trung du Bắc bộ (» 160 mảnh)

     - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Đo vẽ địa hình bằng ảnh vệ tinh độ phân giải cao.

     - Các dự án nghiên cứu tiềm năng thủy sản trên cát;

     - Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh phục vụ Tổng kiểm kê đất đai năm 2005.

Đánh giá kết quả đạt được của dự án

     - Dự án đã góp phần quan trọng để tăng cường năng lực, trình độ khoa học công nghệ của Trung tâm Viễn thám lên một tầm cao mới, có khả năng giải quyết đồng bộ các nhiệm vụ lớn bằng công nghệ viễn thám.

     - Đào tạo được một đội ngũ kỹ thuật viên sử dụng công nghệ viễn thám tiên tiến của Pháp ở Việt nam trong lĩnh vực đo đạc bản đồ phục vụ điều tra tài nguyên thiên nhiên.

     - Dự án đã mang lại hiệu quả trực tiếp thể hiện trong kết quả thực hiện các công trình của nhà nước với các sản phẩm chất lượng cao, khối lượng lớn luôn được hoàn thành đúng tiến độ. Ví dụ như      - Trung tâm Viễn thám đã hoàn thành việc xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh SPOT 5 với độ chính xác cao, cho hàng nghìn xã thuộc 11 tỉnh chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tháng cuối năm 2004, đảm bảo triển khai kịp thời chương trình Tổng kiểm kê đất đai năm 2005.

     - Kết quả của dự án cũng được phía Pháp đánh giá cao và coi như một hình mẫu của các dự án hợp tác thành công của Pháp trên thế giới. 

Đơn vị thực hiện:
Thời gian thực hiện: