Thông Tư 70/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Số hiệu văn bản: 70/2012/TT-BTC
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ Trưởng
Ngày ban hành: 05/03/2012
Ngày hiệu lực: 05/03/2012
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung: