Nghị định về Hoạt động viễn thám
Số hiệu văn bản: Số 03/2019/NĐ-CP
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/04/2019
Ngày hiệu lực: 02/20/2019
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:

VĂN BẢN LIÊN QUAN