Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Số hiệu văn bản: Số 67/2020/QH14
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/04/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung: