Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Số hiệu văn bản: Số 108/2017/TT-BTC
Chuyên mục: Chiến lược quy hoạch
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/16/2017
Ngày hiệu lực: 12/01/2017
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.