Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000 và 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Số hiệu văn bản: Số 13/2018/TT_BTNMT
Chuyên mục: Chiến lược quy hoạch
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành
Ngày ban hành: 10/18/2018
Ngày hiệu lực: 11/03/2018
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.