Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
Số hiệu văn bản: Số 07/2019/TT-BTNMT
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành
Ngày ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực: 08/20/2019
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.