Quyết Định Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu văn bản: 634/QĐ-BTNMT
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Quyết đinh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 03/29/2016
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.