Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
Số hiệu văn bản: Số 12/2019/TT-BTNMT
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành:
Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành
Ngày ban hành: 08/05/2019
Ngày hiệu lực: 09/20/2019
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.