Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Số hiệu văn bản: Số 13/2020/TT-BTNMT
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 10/30/2020
Ngày hiệu lực: 12/15/2020
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.