Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Số hiệu văn bản: Số 05/2022/TT-BTNMT
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Lê Công Thành
Ngày ban hành: 06/30/2022
Ngày hiệu lực: 08/15/2022
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.