Ban hành Quy trình Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp/ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ( phần nội dung liên quan đến hoạt động viễn thám) trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Số hiệu văn bản: Số 250/QĐ-VTQG
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Quyết đinh
Cơ quan ban hành: Cục Viễn thám quốc gia
Người ký: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày ban hành: 11/23/2020
Ngày hiệu lực: 11/23/2020
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.