Ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Số hiệu văn bản: Số 238/QĐ-VTQG
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Quyết đinh
Cơ quan ban hành: Cục Viễn thám quốc gia
Người ký: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày ban hành: 11/04/2020
Ngày hiệu lực: 11/04/2020
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.