Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Số hiệu văn bản: 81/2010/QĐ-TTg
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Quyết đinh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 12/13/2010
Ngày hiệu lực: 12/13/2010
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung:
Văn bản bạn tải lên không phải file pdf, hoặc bạn đang xem ở chế độ mobile. Định dạng file đang mở không thể xem trực tuyến. Bạn có thể tải văn bản link bên dưới.