QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Số hiệu văn bản: 76/2014/QĐ-TTg
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Quyết đinh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng
Ngày ban hành: 03/09/2014
Ngày hiệu lực: 03/01/2015
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung: