Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Reference No.: 81/2010/QĐ-TTg
Category: Old Legal Documents
Type of document: Quyết đinh
Agency issued: Chính phủ
Signer: Thủ tướng Chính phủ
Promulgating date: 12/13/2010
Effective date: 12/13/2010
Expired date:
Content:
If you are unable to view file, you can download

OTHER LEGAL DOCUMENTS