Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 49 từ 09/12/2019 đến 15/12/2019
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 8:30-0:0

Họp Hội đồng xét duyệt Dự án SXTN.2020.08.01."Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái"

A. Khánh, A. Tùng, Thành viên Hội đồng, Chủ trì nhiệm vụ và phòng KH&HTQT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục Viễn thám QG tại 83 NCT, Hà nội
10:0-0:0

Họp Hội đồng xét duyệt Đề tài NCKH cấp bộ năm 2020, mã số TNMT.2020.08.02."Nghiên cứu ứng dụng Big data - viiễn thám trong giám sát ô nhiiễm không khí từ các khu xử lý rác thải"

A. Khánh, A. Tùng, Thành viên Hội đồng, Chủ trì nhiệm vụ và phòng KH&HTQT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục Viễn thám QG tại 83 NCT, Hà nội
16:0-0:0

Họp với Đại diện Sứ quán Ấn độ về dự án Trạm thu Ấn độ

A Khánh, A Tùng, P. KHTC và P. KH&HTQT chuẩn bị tài liệuPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 NCT
14:0-0:0

Họp Ban quản lý tiểu dự án II thuộc DA18/2016

A Khánh, TP KH&HTQTPhòng họp A804 Bộ TNMT
Lãnh đạo: Phó Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc14:0-0:0

Họp về cập nhật và hoàn thiện hệ thống ISO

Trưởng các phòng ban, chuyên viên trực tiếp làm công tác ISOPhòng 102 Trụ sở Cục 83 Nguyễn Chí Thanh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)