Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 49 từ 05/12/2022 đến 11/12/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 14:30-0:0

Nghe Công ty Capella Space, Hoa kỳ giới thiệu vrrf ảnh radar khẩu độ tổng hợp có độ phân giải 0.5 m

A Tùng, TP QLHĐVT, TPCSHT&CNVT, GĐ Đài VTTW và TTTT&DLVT, Phòng QLHĐVT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
8:30-0:0

Tham dự Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2022 và thi hành công vụ cho đội ngũ công chức thuộc Bộ  

A Khánh, CVP, Thành phần được triệu tập theo quy định, VP chuẩn bịTrung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, số 54 Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
14:0-0:0

Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Quốc phòngvà triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong công tác phối hợp giai đoạn 2022-2026.

(Yêu cầu các đơn vị có mặt trước 13h45 để đảm bảo thời gian khai mạc Hội nghị)

A NgọcTrụ sở Bộ QP, Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)