Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 39 từ 27/09/2021 đến 03/10/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: Phó Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc14:0-0:0

Họp trực tuyến về việc tiếp tục lấy ý kiến góp ý đối với Quy trình đăng ký và đánh giá hiệu quả công việc của viên chức, người lao động và Quy trình Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu bằng công nghệ viễn thám

Tham dự: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục; CC, VC Văn phòng; CC Phòng ƯDCNVT; cán bộ trực tiếp theo dõi ISO, trưởng phòng HC-TH; KH-KT các đơn vị. - TT Giám sát TNMT&BĐKH chuẩn bị.

(Lịch thay đổi được tô đỏ)