Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 37 từ 16/09/2019 đến 22/09/2019
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 8:30-0:0

Tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019 với chủ đề “32 năm nối tiếp hành trình bảo vệ tầng ô-dôn” và khởi động Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II thực hiện nghĩa vụ giảm lượng tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo Nghị định thư Montreal

A Khánh, TP KH&HTQTKhách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)