Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 46 từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: P. Cục trưởng Chu Hải Tùng8:0-0:0

Tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

TP KH&HTQT tham dựTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Lãnh đạo: P. Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc9:30-0:0

Tham dự Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Hội trường tầng 4 Nhà C, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
10:0-0:0

Họp báo cáo ISO

Các phòng ban chức năng chuẩn bị và báo cáoPhòng họp 201 Trụ sở Cục
Lãnh đạo: PCT. Chu Hải Tùng14:0-0:0

Xây dựng khung chính phủ điện tử

VP chuẩn bị tài liệu trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các phòng

VP và các phòng QLHĐVT, CNVT, KH-HTQT, CSHTVT, KH-TC
Lãnh đạo: Lãnh đạo Cục14:0-0:0

Họp thảo luận phương thức phân bổ, phân khai và giao DTNS 2019

TP: Kế toán trưởng Cục cùng dựPhòng họp B 101 trụ sở Bộ

(Lịch thay đổi được tô đỏ)