Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 3 từ 21/01/2019 đến 27/01/2019
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:30-0:0

Nghe báo cáo về tình hình xây dựng Thuyết minh và dự toán nhiệm vụ “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”

Lãnh đạo Cục, TP các phòng, GĐ và CB kỹ thuật lập dự án các Trung tâm, TTTKCNVT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG số 83 Nguyễn Chí Thanh
14:0-0:0

Họp Nghe báo cáo về việc công bố bản đồ thể hiện đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại xã Hàm Ninh và xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

A Ngọc, GĐ TTKĐCLSPVT, GSTNMT&BDdKH, Đài VTTW, TP ƯDCNVT,Phòng họp A804 Bộ TNMT
13:30-0:0

Dự họp HĐ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (chủ nhiệm đề tài 1: Ô. Nghiêm Văn Tuấn; chủ nhiệm đề tài 2: Ô. Lê Hồng Sơn)

 

A. TùngPhòng A1010, trụ sở Bộ TN&MT
9:0-0:0

Làm việc với B05 Bộ Công An

Lãnh đạo Cục, CVP và Thủ trưởng các phòng CSHTVT, UDCNVT, KHHTQT.Phòng họp 202 trụ sở Cục, Số 83 Nguyễn Chí Thanh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)