Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 3 từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Họp báo cáo nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung 05 Quy chế quản lý công tác kế hoạch tài chính

A Ngọc,, Phòng KHTCPhòng họp A605, Bộ TNMT
9:0-0:0

Họp nghiệm thu CS Đề án "Hệ CSDL viễn thám của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam"

A. HưngViện Hàn lâm KH&CN VN, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)