Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 3 từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 11:0-0:0

Họp về công tác bảo trì trạm thu

PCT. Chu Hải Tùng, Đài VTTW, phòng CSHTVT, phòng KH-HTQT, Phòng KH-TCPhòng họp 201, Trụ sở Cục VTQG, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)