Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 42 từ 19/10/2020 đến 25/10/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 14:0-0:0

Nghe báo cáo về đề xuất sửa đổi về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Lãnh đạo Cục, CVP, TP các phòng; Đài VTTW; TTTT&DLVT, P. KHTC chuẩn bịPhòng họp 201 Cục VTQG tại 83 NCT, Hà nội
10:0-0:0

Họp về việc thực hiện Dự án Hiện chỉnh Bản đồ địa hình 1/50000

Yêu cầu mang theo máy tính và sản phẩm để báo cáo

PCT. Chu Hải Tùng, Phòng KH-TC, CSHTVT, UDCNVT, Đài VTTU, TT triển khai ứng dụng VT, TT KĐCLSPVT, TT VT miền NamPhòng họp 201, Trụ sở Cục VTQG, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)