Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 42 từ 19/10/2020 đến 25/10/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư tại 79 Văn Tiến Dũng

Lãnh đạo Cục, CVP, TPKHTC, GD TTTKCNVT; các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công; P. KHTC và VP chuẩn bịTrụ sở Cục Viễn thám QG tại 79 Văn Tiến Dũng
15:30-0:0

Làm việc với Sứ quán Ấn độ về dự án Trạm thu Ấn Độ - ASEAN

A Khánh, TP KH&HTQT chuẩn bị tài liệuĐại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, số 58-60 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
9:0-0:0

Họp về Thực hiện Dự án Dị thường trọng lực biển

Yêu cầu mang theo máy tính và sản phẩm để báo cáo

LĐ Cục, Phòng KH-TC, UDCNVT, Đài VTTU, TTKĐ CLSPPhòng họp 201, Trụ sở Cục VTQG, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Lãnh đạo: Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh8:30-0:0

Làm việc với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

Chánh Văn phòng , B. Giang TP Kế hoạch - Tài chính, B. Thoa KTT Văn phòng, GĐ TTTK Đặng Thái Hùng, GĐ TTKĐ Lê Hồng Sơn, Phạm Thanh Sơnphòng họp 108 Chùa Láng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)