Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 3 từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Làm việc tai trụ sở Cục (trực tết Nguyên đán)

Chánh Văn phòng- Cục VTQG Lê Minh QuangTrụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

P.Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám Nguyễn Dư KhangTrụ sở 108 Phố Chùa Láng
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám Đặng Thái HùngTrụ sở 79 Văn Tiến Dũng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)