Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 42 từ 18/10/2021 đến 24/10/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:30-0:0

Tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ mở rộng

A Khánh, A NgọcHội trường tầng 5, nhà B, Bộ TNMT
16:0-0:0

Dự họp Nghe giới thiệu về phần mềm điều hành thông minh. 

A KhánhPhòng họp A904 Bộ TNMT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)