Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 3 từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở Cục (trực tết Nguyên đán)

Trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

P.Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám Nguyễn Hải ĐôngTrụ sở 108 Phố Chùa Láng
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên Đán)

Giám đốc Đài Viễn thám trung ương Lê Minh Sơn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)