Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 3 từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: Phó Cục trưởng Chu Hải Tùng9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở Cục (trực tết Nguyên đán)

Trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám Lê Hồng SơnTrụ sở 108 Phố Chùa Láng
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

P.Giám đốc Trung tâm Thông tin và dữ liệu viễn thám Nguyễn Hà PhúTrụ sở 79 Văn Tiến Dũng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)