Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 4 từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở Cục (trực tết Nguyên đán)

Trưởng phòng QLHĐVT- Cục VTQG Trần Tuấn ĐạtTrụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

P.Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu Lê Ngọc XuyênTrụ sở 108 Phố Chùa Láng
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và BĐKH Vũ Hữu LiêmTrụ sở 79 Văn Tiến Dũng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)