Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 4 từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

(Hoãn)

Họp Khối Văn phòng Cục Viễn thám QG 

Lãnh đạo Cục, CVP, TP các phòng, PCVP, Các cán bộ khối Văn phòng Cục VTQG, VP chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh
10:0-0:0

Họp các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám QG tại trụ sở 108 Phố Chùa Láng

Lãnh đạo Cục, CVP, PCVP, TP các phòng, các đơn vị trực thuộc tại 108 Phố Chùa Láng chuẩn bịPhòng họp Cục VTQG tại số 108 Phố Chùa Láng, HN
11:0-0:0

Họp các đơn vị trực thuộc Cục Viễn thám QG tại trụ sở 79 Văn Tiến Dũng 

Lãnh đạo Cục, CVP, TP các phòng, PCVP, các đơn vị trực thuộc tại 79 Văn Tiến Dũng chuẩn bịTrụ sở Cục Viễn thám QG tại 79 Văn Tiến Dũng, Hà nội
9:0-0:0

Họp triển khai công tác năm 2020

Lãnh đạo CụcHội trường tầng 5 nhà C, Bộ TNMT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)