Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 4 từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: Phó Cục trưởng Lê Quốc Hưng9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở Cục (trực tết nguyên đán)

Trụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

Trưởng phòng Cơ sở hạ tâng viễn thám Nguyễn Văn HùngTrụ sở 108 Phố Chùa Láng
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

P.Giám đốc Đài Viễn thám trung ương Nguyễn Ngọc QuangTrụ sở 79 Văn Tiến Dũng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)