Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 41 từ 14/10/2019 đến 20/10/2019
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 10:0-0:0

Tham dự Họp báo thường kỳ 

A Hưng, A ĐạtPhòng họp B101 Bộ TNMT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)